ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

1165345524_41901165345524_41901

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ใส่ความเห็น